|

Snabbavluftningsventiler

Snabbavluftningsventiler

Shop
Qn = 220 l/min ... 12000 l/min
För anslutningskanaler  2, 4