|

2x3/2-ventil, Serie LS04-AF

  • 2x3/2
  • Qn = 175-310 l/min
  • NÖ/NÖ NS/NS NS/NÖ
  • Röranslutning
  • Anslutningsport : Ø 4 Ø 6
  • Elektrisk anslutning : Hankontakt, M8, 3-polig
  • Manuell omställning : med spärr
  • Pilotmatning : Intern
2x3/2-ventil, Serie LS04-AF
Typ  Slidventil, positiv överlappning
Styrning  Elektrisk
Pilotmatning  Intern
Tätningsprincip  Mjukt tätande
Arbetstryck min./max.  3 ... 7 bar
Omgivningstemperatur min./max.  -10 ... 50 °C
Medium temperatur min./max.  -10 ... 50 °C
Medium  Tryckluft
Max. partikelstorlek  5 µm
Tryckluftens oljehalt  0 ... 5 mg/m³
Nominellt flöde Qn  Se tabellen nedan
Standard elanslutning  DIN EN 60947-5-2
Skyddsklass enligt DIN EN 61140 Elektrisk  Klass III
Skyddsklass Med anslutning  IP65
Kortslutningsskydd  Zenerdiod
Statusindikering LED  Gul
Inkopplingstid  100 %
Typ. inkopplingstid  12 ms
Typ. frånkopplingstid  15 ms
Störningstålighet enligt  EN 61000-6-4:2002
Störningssignal enligt  IEC 61000-6-2:2005
Låsskruvar  M3
Åtdragningsmoment för skruvarna  0,5 Nm
Vikt  0,064 kg
Välj en produktvariant

2x3/2-ventil, Serie LS04-AF

Tekniska data

Förstora tabellen
MO Tryckluftsanslutning Tryckluftsanslutning Tryckluftsanslutning Drift
spänning
Spännings tolerans Ström förbrukning Flödesvärde Flödesvärde Nominellt flöde Qn Materialnummer
Ingång Utgång Avluftning DC DC DC b C-värde
E116_1.gif
q18_1_1_1.gif
E116_1.gif
q18_1_1_1.gif
E72.gif
q18_1_1_1.gif
E72.gif
q18_1_1_1.gif
E123.gif
q18_1_1_1.gif
E123.gif
q18_1_1_1.gif
Nominellt flöde Qn vid 6 bar och Δp = 1 bar, MO = manuell omställning

Teknisk information

Dimensioner

Stifttilldelning