Legal information and GTC

Terms and Conditions of Purchase

AVENTICS GmbH ("AVENTICS") är glad att du har besökt den här webbplatsen och för ditt intresse för produkterna. All information som samlas in av AVENTICS på webbplatsen kommer att lagras, behandlas och vidarebefordras där det är lämpligt till AVENTICS-företag uteslutande för personlig service till dig eller för att skicka produktinformation eller servicerbjudanden till dig. Dina uppgifter kommer naturligtvis att hanteras konfidentiellt i enlighet med giltiga dataskyddslagar och vår integritetsförklaring.

 

Följande nedladdningar innehåller lagliga villkor för åtkomst till dessa webbplatser och deras användning:

AVENTICS AB - Dataskyddspolicy

Emerson Electric

Emerson Electric Co.
Emerson. Consider It Solved.
I Emerson förenas teknik och konstruktion för att skapa lösningar till våra kunders nytta som drivs utan kompromiss för en föränderlig värld.

www.emerson.com