Kontaktpersoner

Stockholm

Joakim Quist


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 53
Mob 076-148 93 03

joakim.quist(at)aventics.com

Björn Skoglundh


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 54
Mob 072-512 91 80

bjoern.skoglundh(at)aventics.com

Anastasia Karlova

Innesäljare

Tel 010-510 92 56
Mob 072-077 61 64

anastasia.karlova(at)aventics.com

 

Mia Woxmark

Innesäljare

Tel. 010-510 92 55

mia.woxmark(at)aventics.com

Göteborg

Björn Mellgren


Försäljningschef Södra Sverige

Tel 010-510 92 14
Mob 070-689 34 80

bjorn.mellgren(at)aventics.com

Regina Enge


Innesäljare

Tel 010-510 92 61

regina.enge(at)aventics.com

Christoffer von Franckenstein


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 62

christoffer.vonfranckenstein(at)aventics.com

Per-Olof Krantz


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 63
Mob 070-696 48 40

per-olof.krantz(at)aventics.com

Rustan Wig


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 65
Mob 070-326 31 45

rustan.wig(at)aventics.com

Malmö

Thomas Alm


Director Sales, Railway

Tel 010-510 92 85
Mob 073-084 14 40

thomas.alm(at)aventics.com

Sören Andersson


Innesäljare

Tel 010-510 92 81

soren.andersson(at)aventics.com

Christian Sjöberg


Nordic Marketing Manager

Tel 010-510 92 15
Mob 070-667 41 66

christian.sjoeberg(at)aventics.com

Joseph Makra


Produktchef - Ventiler och Ventilsystem

Tel 010-510 92 86

joseph.makra(at)aventics.com

Paul Sjöberg


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 87
Mob 072-078 04 36

paul.sjoberg(at)aventics.com

Anders Wallström


Branschansvarig, Food & Beverage

Tel 010-510 92 84
Mob 070-568 44 15

anders.wallstrom(at)aventics.com

Samin Tariq

Innesäljare

Tel. 010-510 92 88

samin.tariq(at)aventics.com 

Borlänge

Jonas Högberg


Försäljningschef Norra Sverige

Tel 010-510 92 12
Mob 070 536 90 66

jonas.hogberg(at)aventics.com

Björn Norberg


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 23
Mob 070-602 04 64

bjoern.norberg(at)aventics.com

 

 

Jerker Björk


Produktchef - Cylindrar

Tel 010-510 92 31

jerker.bjoerk(at)aventics.com

Benny Sundqvist


Innesäljare

Tel 010-510 92 32

benny.sundqvist(at)aventics.com

Karlstad

Carina Johansson

Produktchef - Luftberedning och hantering

Tel 010-510 92 42

carina.johansson(at)aventics.com

Anders Olsson


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 43
Mob 070-550 24 34

anders.olsson(at)aventics.com

Helena Wallner


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 44
Mob 070-686 07 17

helena.wallner(at)aventics.com

Skellefteå

 

Adam Holmlund

Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 22
Mob 070-684 96 50

adam.holmlund(at)aventis.com

Sundsvall

Peter Eggestig


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 21
Mob 070-644 52 88

peter.eggestig(at)aventics.com

Växjö

Anders Wiberg


Försäljningsingenjör

Tel 010-510 92 73
Mob 072-078 78 82

anders.wiberg(at)aventics.com

Jonas Widén

System sales

Tel 010-510 92 71
Mob 070-337 14 91

jonas.widen(at)aventics.com

Ywonne Wetterling


Innesäljare

Tel 010-510 92 72

ywonne.wetterling(at)aventics.com

Teknisk support

Björn Lindberg


Technical Manager, Nordic

Tel 010-510 92 13
Mob 070-561 47 55

bjorn.lindberg(at)aventics.com

Jerker Björk


Produktchef - Cylindrar 

Tel 010-510 92 31

jerker.bjoerk(at)aventics.com

Joseph Makra


Produktchef - Ventiler och Ventilsystem

Tel 010-510 92 86

joseph.makra(at)aventics.com

Carina Johansson


Produktchef - Luftberedning och hantering 

Tel 010-510 92 42

carina.johansson(at)aventics.com

Peter Pålsson


Pneumatikexpert - Maskinsäkerhet och System

Tel 010-510 93 15

peter.palsson(at)aventics.com

Centrala funktioner

Mark Syer


Managing Director - Nordics

Tel 010-510 92 11
Mob 070-600 11 67

mark.syer(at)aventics.com

Björn Lindberg


Technical Manager - Nordics

Tel 010 510 92 13
Mobile 070 561 47 55

bjorn.lindberg(at)aventics.com

Christian Sjöberg


Marketing Manager - Nordics 

Tel 010-510 92 15
Mob 070-667 41 66

christian.sjoeberg(at)aventics.com

Wendy Lam


HR Manager - Nordics 

Tel 010-510 92 17
Mob 070-297 99 17

wendy.lam(at)aventics.com

Björn Mellgren


Försäljningschef Södra Sverige

Tel 010-510 92 14
Mob 070-689 34 80

bjorn.mellgren(at)aventics.com

Jonas Högberg


Försäljningschef Norra Sverige

Tel 010-510 92 12
Mob 070-536 90 66

jonas.hogberg(at)aventics.com