|

Węże z tworzywa sztucznego

Węże z tworzywa sztucznego

Shop
poliester-poliuretan, Polieter-poliuretan, Polichlorek winylu, politetrafluoroetylen, Flamex, Poliamid, polietylen
poliester-poliuretan