|

Field bus

Field bus

Shop
  • Centrální připojení provozní sběrnice s funkčností V/V
  • Řízení systémů ventilů sérií AV, HF, ES, CD-PI
  • Verze stand-alone
  • Centrální připojení provozní sběrnice bez funkčnosti V/V
  • Řízení systémů ventilů sérií HF, CD-PI
  • Centrální připojení provozní sběrnice s funkčností V/V
  • Řízení systémů ventilů sérií HF, CD-PI
  • Verze stand-alone
  • Decentralizované připojení provozní sběrnice
  • Řízení systémů ventilů sérií LP, HF, CD-PI, E/P tlakové regulační ventily, V/V moduly