|

Zawór 5/2-drogowy, Seria TC08

  • Qn = 800 l/min
  • wyjście króćca sprężonego powietrza G 1/8
  • króciec rurowy
Zawór 5/2-drogowy, Seria TC08
Konstrukcja  Zawór suwakowy, przekrycie dodatnie
uruchamianie  pneumatyczny
Wysterowanie wstępne  zewnętrznie
Zasada uszczelnienia  uszczelniający miękko
Wartość przepływu  800 l/min
Ciśnienie robocze min/max  Patrz tabela u dołu
Ciśnienie sterujące min./max.  Patrz tabela u dołu
Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 50 °C
Temperatura medium min./maks.  -10 ... 50 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  5 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 5 mg/m³
Montaż na zbiorczej listwie przyłączeniowej  Listwa P
Moment dokręcający śruby mocującej  2 Nm
Ciężar  0,097 kg
Wybierz wariant produktu

Zawór 5/2-drogowy, Seria TC08

Dane techniczne

Tabella Zoom
Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Króciec sprężonego powietrza Przewodność przepływu Przewodność przepływu Ciśnienie robocze min/max Ciśnienie sterujące min./max. Numer materiałowy
wejście wyjście odpowietrznik Powietrze sterujące odpowietrznikiem b Współczynnik C
g23.gif
g17.gif
g1.gif
G30.gif
Przepływ znamionowy Qn przy 6 bar i Δp = 1 bar, Uwaga: Minimalne ciśnienie sterujące jest zależne od ciśnienia roboczego (patrz poniższy wykres "Ciśnienie sterujące").

Informacje Techniczne

Rozmiary

Wykresy