|

System zaworowy, Seria TC08

  • Konfigurowalne systemy zaworów
System zaworowy, Seria TC08
Zasada zblokowania  Zasada tarczowa
Ciśnienie robocze min/max  -0,9 ... 10 bar
Ciśnienie sterujące min./max.  2,5 ... 10 bar
Temperatura otoczenia min./max.  -10 ... 50 °C
Temperatura medium min./maks.  -10 ... 50 °C
Medium  Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek  5 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  0 ... 5 mg/m³
Przepływ znamionowy Qn  800 l/min
Ilość pozycji zaworowych max.  12
stopień ochrony Z przyłączem  IP65
Tolerancja napięcia DC  -10% / +10%
Tolerancja napięcia AC 50 Hz  -10% / +10%
Tolerancja napięcia AC 60 Hz  -10% / +10%
  Pokazana została konfiguracja przykładowa. Dostarczony produkt może się z tego względu różnić od ilustracji.
Ten produkt można konfigurować. Należy użyć naszego konfiguratora internetowego lub skontaktować się z najbliższym centrum dystrybucyjnym AVENTICS.

System zaworowy, Seria TC08

Przegląd wariantów

Przegląd wariantów

Informacje Techniczne

Rozmiary