Formularz kontaktowy

Istotne informacje dotyczące połączenia spółek / Important information regarding legal merger

Plan połączenia Aventics sp. z o.o. z Asco Numatics sp. z o.o. / Plan of the merger of Aventics sp. z o.o. and Asco Numatics sp. z o.o.

Aventics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442851, NIP 5223001950, kapitał zakładowy: 1.260.000 PLN.

Czekamy na Państwa pytania i sugestie. Odpowiedź zostanie wysłana do Państwa jak najszybciej.

Proszę wypełnić formularz.

Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.