Dane rejestrowe

Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2A
02-678 Warsaw
Polska

Tel: +48 22 380 75 20
eMail: Pneumatyka.aventics(at)emerson.com

Zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS 0000110935

Numer podatku VAT:

PL526-00-38-456

Kapitał zakładowy Spółki:

PLN 17.680.000,00