|

Pneumatiske nærhetssensorer

Pneumatiske nærhetssensorer

Shop
  • Driftstrykk 2 ... [6 bar]
  • Nominell gjennomstrømning 40 l/min