|

Føringssylinder

Føringssylinder

Shop
 • Ø 6 mm ... 16 mm
 • Slag maks. 30 mm
 • smalt design
 • med integrert kuleskinneføring
 • Demping: elastisk
 • Ø 8 mm ... 25 mm
 • Slag maks. 200 mm
 • kompakt design
 • Demping elastisk, pneumatisk eller hydraulisk
 • variable endeanslag
 • Endeposisjonssperre
 • Easy2Combine
 • Ø 10 mm ... 100 mm
 • Slag maks. 200 mm
 • Glide- eller kulelager
 • Demping: elastisk
 • Alternativt med variable endeanlag