|

Feltbus

Feltbus

Shop
  • Sentral feltbusforbindelse med I/O-funksjonalitet
  • Kontroll av ventilsystemer i seriene AV, HF, ES, CD-PI
  • Stand-Alone versjon
  • Sentral feltbusforbindelse uten I/O-funksjonalitet
  • kontroll av ventilsystemer i seriene HF, CD-PI
  • Sentral feltbusforbindelse med I/O-funksjonalitet
  • kontroll av ventilsystemer i seriene HF, CD-PI
  • Stand-Alone versjon
  • Desentral feltbusforbindelse
  • Kontroll av ventilsystemer i seriene LP, HF, CD-PI, E/P-trykkreguleringsventile, I/O-moduler