|

E/P trykkreguleringsventiler

E/P trykkreguleringsventiler

Shop
 • Høydynamisk E/P-trykkreguleringsventil
 • kan sammenstilles uten grunnplate
 • Nominell bredde 2
 • Gjennomstrømning 120 l/min
 • Trykkområde -1 -[10 bar]
 • Feltbusforbindelse AES
 • Robust seteventilteknikk
 • Direktt kontrollert E/P-trykkreguleringsventil
 • høy dynamikk
 • Nominell bredde 5
 • Gjennomstrømning 1000 l/min
 • Trykkområde 0 -[10 bar]
 • Feltbusforbindelse AES
 • Høydynamisk E/P-trykkreguleringsventil
 • kan sammenstilles med grunnplate
 • Nominell bredde 7
 • Gjennomstrømning 1300 l/min
 • Trykkområde -1 -[20 bar]
 • Feltbusforbindelse AES
 • Høydynamisk E/P-trykkreguleringsventil
 • kan sammenstilles med grunnplate
 • Nominell bredde 12
 • Gjennomstrømning 2600 l/min
 • Trykkområde -1 -[10 bar]
 • Feltbusforbindelse AES
 • pilotstyrt trykkreguleringsventil
 • Lavt effektforbruk
 • Trykkregulering ved spenningsfall
 • Gjennomstrømning 570 l/min
 • Trykkområde 0.5 -[10 bar]
 • Koblingsutgang mulig
 • på displayet kan følgende parametriseres: Trykkområde, regulatoratferd, faktisk verdi-utdata eller koblingsutgang, kontroll
 • pilotstyrt trykkreguleringsventil
 • Gjennomstrømning 800 l/min
 • pilotstyrt trykkreguleringsventil
 • Lavt effektforbruk
 • Trykkregulering ved spenningsfall
 • Gjennomstrømning 6500 l/min (ved Pmax)
 • Trykkområde 0.5 -[10 bar]
 • Koblingsutgang mulig
 • på displayet kan følgende parametriseres: Trykkområde, regulatoratferd, faktisk verdi-utdata eller koblingsutgang, kontroll
 • IO-link (funksjonalitet)
 • pilotstyrt trykkreguleringsventil
 • Lavt effektforbruk
 • Trykkregulering ved spenningsfall
 • Gjennomstrømning 16500 l/min (ved Pmax)
 • Trykkområde 0 -[10 bar]
 • Koblingsutgang mulig
 • på displayet kan følgende parametriseres: Trykkområde, regulatoratferd, faktisk verdi-utdata eller koblingsutgang, kontroll
 • IO-link (funksjonalitet)