|

Berøringsfritt transportsystem

Berøringsfritt transportsystem

Shop
Nesten ingen kontakt er nødvendig for å løfte og flytte objekter og arbeidsstykker opp til en vekt på 1 kg