Legal information and GTC

AVENTICS Oy - Tietosuojakäytäntö

1. Johdanto

Kiitos AVENTICS Oy ("AVENTICS") -verkkosivuilla vierailusta ja kiinnostuksestasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Yksityisyyteesi suojaaminen henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä sekä kaikkien liiketoimintaa koskevien tietojen turvaaminen on meille hyvin tärkeä näkökohta, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme verkkosivuillamme vierailun yhteydessä kerättyjä henkilötietojasi luottamuksellisesti ja aina lainsäädännön mukaisesti. Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat olennainen osa liiketoimintakäytäntöämme.

AVENTICSin verkkosivuilla voi olla linkkejä muiden verkkosivujen tarjoajien sivustoille tai muiden AVENTICS-yritysten verkkosivuille, joita tämä tietosuojakäytäntö ei nimenomaisesti kata. 

2. Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

AVENTICS Oy ("rekisterinpitäjä") on vastuussa tietojen suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja EU:n muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää, parannusehdotuksia tai kommentoitavaa tietosuojaa ja verkkosivustoamme koskien, ota yhteyttä:

AVENTICS Oy
Äyritie 12
01740 Vantaa 

Puhelin: +358 10 277 4051
Sähköpostiosoite: fi.aventics(at)emerson.com

AVENTICS GmbH Deutschland käyttää AVENTICS Oy -verkkosivustoa ja käsittelee henkilötietoja AVENTICS Oy -yrityksen puolesta (ulkoistettu tietojen käsittely).

3. Yhteyden ottaminen tietosuojavastaavaan

Kaikki rekisteröidyt (kaikki, joita tietojen käsittely koskee) voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, mikäli heillä on kysyttävää tai parannusehdotuksia. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville 
Ranska

Puhelin: +33 6 230 67 097
Sähköpostiosoite: cso.aventics(at)emerson.com

4. Mikä on tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta ja miten kauan tietoja säilytetään?

a) Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta 

Henkilötietojen käsittelytoimien oikeudellisena perustana on antamasi suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1) a) mukaisesti.

Vastaavana oikeudellisena perustana sopimuksen täytäntöönpanon kannalta välttämättömien henkilötietojen käsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b). Tämä koskee myös kaikkia sopimuksen tekemistä edeltäviä käsittelytoimia. 

Oikeudellisena perustana lainmukaisten velvoitteidemme täyttämisen kannalta välttämättömässä käsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) c).

Oikeudellisena perustana sinun tai muun luonnollisen henkilön olennaisten etujen suojelun kannalta välttämättömässä tietojenkäsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) d).

Artikla 6 (1) f) toimii oikeudellisena perustana yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamisen kannalta välttämättömässä tietojenkäsittelyssä, paitsi silloin, kun tällaisten etujen edelle menevät sinun perusoikeuksiisi ja -vapauksiisi kuuluvat edut.

b) Tietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Säilytämme keräämiämme, käsittelemiämme ja tallentamiamme tietoja vain niin kauan kuin niiden säilyttämiselle on erityinen syy. Tietojesi käsittelyä rajoitetaan tai se estetään, kun erityistä syytä tietojen tallentamiseen ei enää ole olemassa. 

Eurooppalaiset säädökset, sovellettavat kansalliset lait tai muut säännöt voivat kuitenkin edellyttää meiltä käsittelemiemme tietojen tallentamista pidemmäksi aikaa. Poistamme tietosi tai estämme niiden käytön, kun kyseiset säilytysajat ovat umpeutuneet. 

5. Mitkä ovat oikeutesi?

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinä olet rekisteröity kaikkien käsittelemiemme tietojesi osalta. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet AVENTICSiin nähden:

a) Oikeus pyytää nähtäväksi käsittelyä koskevat tiedot 

Sinulla on laillinen oikeus pyytää saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelyn laajuudesta. 

b) Oikeus henkilötietojen oikaisuun 

Sinulla on oikeus vaatia AVENTICSia oikaisemaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot ja/tai täydentämään puutteelliset henkilötiedot. 

c) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vaatia AVENTICSia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

d) Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus sinua koskevien henkilötietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus tietojen poistamiseen ei ole voimassa siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä.

e) Oikeus saada tietoa

Jos olet esittänyt AVENTICsille oikeutesi henkilötietojen oikaisuun, poistamiseen tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen, AVENTICSin tulee ilmoittaa kaikesta henkilötietojen oikaisusta tai poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat, AVENTICSille antamasi henkilötiedot itsellesi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös joissakin tapauksissa oikeus siirtää kyseiset tiedot toiseen yritykseen AVENTICSin, jonka hallussa henkilötiedot ovat olleet, sitä estämättä. 

g) Vastustamisoikeus

Sinulla on henkilökohtaisen tilanteesi perusteella milloin tahansa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. 

AVENTICS ei sen jälkeen saa enää käsitellä henkilötietojasi, ellei AVENTICS voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa pakottava perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos harjoitamme markkinointia sinuun liittyen, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin mainontatarkoituksiin. Voit ilmoittaa tällaisesta vastustamisesta ottamalla meihin yhteyttä seuraavasti:

AVENTICS Oy
Äyritie 12   
01740 Vantaa 

Puhelin: +358 10 277 4051
Sähköpostiosoite: fi.aventics(at)emerson.com

h) Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus milloin tahansa ilmoittaa AVENTICSille, että peruutat tietosuojaa koskevan suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamista edeltäneen käsittelyn laillisuuteen.

i) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tämän rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikan jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos koet, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely on vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. 

6. Minkälaisia henkilötietoja keräämme ja käytämme?

a) Vierailut verkkosivuillamme

Järjestelmämme kerää automaattisesti tietoa tietokonejärjestelmästäsi aina kun vierailet verkkosivuillamme. 

Tällöin kerätään seuraavia tietoja:

 • tietoa käyttämästäsi selaintyypistä
 • tietoa käyttöjärjestelmästäsi
 • tietoa internet-palveluntarjoajastasi
 • IP-osoitteesi
 • päivämäärä ja aika, jolloin vierailit verkkosivuillamme
 • tietoa verkkosivustosta, jolta päädyit verkkosivuillemme
 • tietoa verkkosivustosta, jolle siirryt verkkosivuiltamme. 

Keräämämme sinua koskevat tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta muiden henkilötietojen yhteyteen. 

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen tallennuksen oikeudellisena perustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f. Meillä on perusteltu syy kyseisten tietojen keräämiseen ja tilapäiseen tallennukseen, koska järjestelmän on tallennettava IP-osoite tilapäisesti verkkosivuston välittämiseksi tietokoneeseesi. IP-osoitteesi on tallennettava siksi aikaa kun selaat verkkosivujamme.

Tiedot tallennetaan lokitiedostoihin. Näin varmistetaan verkkosivuston toiminta. Näitä tietoja käytetään myös verkkosivujemme optimointiin ja informaatioteknologiajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Lokitiedostoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Tiedot poistetaan tai niitä muutetaan niin, että ne eivät ole yhdistettävissä sinuun, kun tietoja ei enää tarvita tässä mainittuihin tarkoituksiin. Lokitiedostoihin tallennetut tiedot poistetaan seitsemän päivän kuluttua. 

b) Henkilökohtainen tili ja AVENTICSilla tehdyt verkkotilaukset

Voit rekisteröityä verkkosivuillamme, jos haluat tehdä suoria online-tilauksia. Kun rekisteröidyt verkkosivuillamme, käsittelemme ensin seuraavat tiedot:

 • koko nimesi
 • yrityksesi sähköpostiosoite
 • yrityksesi kotimaa
 • käyttäjätunnuksesi.

Ensimmäisen tilauksesi yhteydessä käsittelemme myös seuraavat tiedot:

 • yrityksesi
 • yrityksesi osoite
 • yrityksesi puhelinnumero
 • alue, jolla yrityksesi sijaitsee (kunkin maan osalta – Yhdysvallat, jne.)
 • yrityksesi maksutiedot.
 • Hankimme myös rekisteriotteen, jota vertaamme antamiisi tietoihin.
 • AVENTICS arvioi myös luottokelpoisuuden antamiesi tietojen perusteella.

Tietojesi käsittely verkkosivujemme käyttäjäprofiilien luonnin yhteydessä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan b, koska tällainen tietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, jonka osapuolena sinä olet tai yrityksesi on, tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan a antamasi suostumuksen perusteella. 

AVENTICS luo käyttäjäprofiileja, joiden avulla voit tallentaa ja käyttää tietojasi myöhemmin tehtävien tilausten yhteydessä. Myös yhteystietosi rekisteröidään mahdollisten toimitusongelmien varalta, palautuslähetysten käsittelyä varten ja tilauksen toimituksen tilasta ilmoittavien tekstiviestien lähettämistä varten. Voimme myös käsitellä kaikkia antamiasi tietoja ja siten ilmoittaa sinulle muista tuotevalikoimaamme kuuluvista kiinnostavista tuotteista tai lähettää sinulle teknisiä tietoja sisältäviä sähköposteja.

Poistamme tietosi heti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia sopimuksen täytäntöönpanon kannalta. Saatamme myös joutua tallentamaan henkilötietosi sopimuskumppaninamme sopimusperusteisesti tai laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi, kun sopimus on irtisanottu. Kauppa- ja verolainsäädäntö edellyttää, että tallennamme osoitteesi sekä maksu- ja tilaustietosi kymmenen vuoden ajaksi. Me kuitenkin rajoitamme tätä prosessia, eli tietojasi käytetään vain lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseen, kahden vuoden kuluttua.

c) Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköisesti verkkosivujemme yhteydenottolomakkeella. Käyttäessäsi yhteydenottolomaketta antamasi tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Tämä koskee erityisesti seuraavia tietoja:

 • koko nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • sinun tai yrityksesi kotimaa. 

Myös seuraavat tiedot tallennetaan viestin lähetyshetkellä:

 • IP-osoitteesi 
 • yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika.

Jos olet antanut suostumuksen, oikeudellisena perustana tietojen käsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a, tai vaihtoehtoisesti 6 artiklan 1 kohdan alakohta b tai f.

Käytämme yhteydenottosi käsittelyyn vain antamiasi henkilötietoja. Tiedot poistetaan heti kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, ja edellyttäen, että niihin ei liity oikeudellisia arkistointivelvollisuuksia. Tarkoitus on täyttynyt, kun keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteista käy ilmi, että keskustelun aihe on käsitelty loppuun. 

Voit peruuttaa AVENTICSille antamasi henkilötietojesi käsittelyä tai muuta käyttöä koskevan suostumuksen milloin tahansa. Tällöin keskustelua ei voi jatkaa. Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan, jos laki ei velvoita säilyttämään niitä ja jos tietojen käsittelylle ei ole muita oikeudellisia perusteita.

Seuraavat tiedot käsitellään viestin lähetyshetkellä:

 • IP-osoitteesi
 • viestin päivämäärä ja kellonaika.

Näitä siirron aikana käsiteltyjä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja informaatioteknologiajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Muut siirron aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään [seitsemän] päivän kuluttua. Oikeudellisena perustana tietojen käsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta b tai f.

d) Sähköpostitse lähetettävät mainokset/ uutiskirjeet

Voit tilata ilmaisen uutiskirjeen AVENTICS-verkkosivuilta. Uutiskirjeen vastaanottajaksi rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot välitetään meille. Tällaisia tietoja ovat yleensä:

 • sähköpostiosoitteesi
 • nimesi
 • osoitteesi.

Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle uutiskirjeen. Kaikki muut tiedot ovat vapaaehtoisia. 

Käytämme uutiskirjeen vastaanottajaksi rekisteröitymisessä toistettua suostumuksen antamista. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidyttyäsi lähetämme antamaasi sähköpostiosoitteeseen sähköpostin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan suostumuksesi uutiskirjeen vastaanottamiseen. Jos et vahvista rekisteröitymistä 24 tunnin kuluessa, antamiesi tietojen käsittelyä rajoitetaan ja tiedot poistetaan automaattisesti kuukauden kuluttua. Tallennamme myös IP-osoitteesi sekä rekisteröitymis- ja vahvistusajan. Tämän menettelyn tarkoituksena on osoittaa, että olet rekisteröitynyt, ja estää mahdollinen henkilötietojesi väärinkäyttö.

Kun olemme vastaanottaneet vahvistuksesi, tallennamme sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot ja käytämme niitä paineilmaosistamme ja -järjestelmistämme sekä niihin liittyvistä palveluista tiedottamiseen ja tarvittaessa kyselykutsujen lähettämiseen sähköpostitse tai uusista tuotteista tai palveluissamme tapahtuvista muutoksista tiedottamiseen. Osallistuminen kyseisiin toimintoihin on täysin vapaaehtoista. Jos et halua, että tietojasi käytetään näihin tarkoituksiin, voit milloin tahansa lähettää meille viestiä. Tässä tapauksessa vastaavan henkilön tulee ottaa meihin yhteyttä. Oikeudellisena perustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan virke 1 a. Poistamme tietosi heti kun sinä olet tai me olemme lopettaneet uutiskirjeen tilauksen. 

Voit milloin tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksen peruuttamalla suostumuksesi. Jokaisessa sinulle lähetetyssä uutiskirjeessä on linkki, jota napsauttamalla voit automaattisesti lopettaa tilaamisen. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen fi.aventics(at)emerson.com tai viestin edellä tässä tietosuojakäytännössä mainitulle rekisterinpitäjälle. 

e) Kuvastojen postitus

Saatamme lähettää kuvastoja rekisteröityneille asiakkaillemme. Kuvastoilla haluamme kertoa sinulle nykyisistä tuotteistamme ja palveluistamme. Oikeudellisena perustana tietojen käsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f. Jos et halua vastaanottaa kuvastoja, voit milloin tahansa kieltää niiden lähettämisen.

7. Missä määrin käytämme evästeitä?

Aina kun käytät AVENTICSin verkkosivuja, käytetään erityyppisiä evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneeseesi yllä mainittujen tietojen lisäksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi aina, kun vierailet AVENTICSin verkkosivuilla. Evästeiden avulla saamme erityyppisiä tietoja. 

Käytämme seuraavan tyyppisiä evästeitä:

 • Evästeet ovat toisinaan välttämättömiä verkkosivuston asianmukaisen toiminnan kannalta. Evästeitä käyttämällä voimme esimerkiksi määrittää, että olet vieraillut verkkosivuillamme.
 • Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle käyttäjäystävällisiä palveluita, joiden tarjoaminen ilman evästeitä olisi mahdotonta. 
 • Evästeiden avulla saamme tietoja, joiden avulla voimme optimoida verkkosivustomme vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Kuten aiemmin jo todettiin, evästeiden avulla tunnistamme sinut, kun palaat verkkosivuillemme. Tämän ansiosta pystymme tekemään verkkosivujemme käytöstä sinulle helpompaa.
 • Evästeitä voidaan myös käyttää verkkosivuston käyttötavan analysointiin. Näin on esimerkiksi mahdollista määrittää verkkosivuilla vierailevien määrä sekä parannusta kaipaavat verkkosivuston osat. Tämäntyyppisistä analyyseistä ei kuitenkaan muodosteta minkäänlaista yhteyttä sinun ja kerättyjen tietojen perusteella laadittujen tilastojen välille. Ilmoitamme, mikäli evästeitä käytetään verkkosivustojen analysointiin. 

Ennen kuin ylipäätään pystyt vierailemaan verkkosivuillamme, pyydämme suostumuksesi evästeiden käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaisesti. Tästä huolimatta evästeiden käyttö on myös perusteltua yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti. Käytämme evästeillä kerättyjä tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. 

Evästeet tallennetaan tietokoneeseesi. Voit milloin tahansa päättää, haluatko poistaa evästeet tietokoneestasi. Voit muuttaa selaimesi asetuksia ja määrittää itse, tuleeko evästeiden siirtäminen tietokoneestasi meille poistaa käytöstä tai rajoittaa sitä tai poistetaanko evästeet kokonaan. Jos poistat kaikki evästeet käytöstä verkkosivuillamme, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja kaikilta osin. 

Seuraavassa luettelossa on lisätietoa evästeiden käytöstä poistamisesta ja evästeiden asetusten hallinnasta käyttämässäsi selaimessa:

Käyttämämme evästeet on lueteltu seuraavassa:

Eväste

Toiminto

Evästeen säilytysaika

TYPO3

Eväste toimituksellista kirjautumista varten

1 vuosi

Evästeilmoitus

Tallentaa asetuksen, jossa määritetään, onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön vai ei.

1 vuosi

Kertakirjautuminen

Kaupan pgid-PneumaticsShop-XX-sivu

1 vuosi

Kertakirjautuminen

Suojatun istunnon tunnus

1 vuosi

Kertakirjautuminen

SID

1 vuosi

SSOID

Sisältää istuntotunnuksen ja nykyisen kanavan tunnuksen

1 päivä

 INKASLOGIN

INKAS-kirjautuminen vanhaan LDAP-protokollaan

Selainistunto

INKASSID

INKAS-istuntokäsittely (vain COMPASS-liittymä)

Selainistunto

CFID/CFToken

ColdFusion-istuntokäsittely (vain VTS- ja FRL-konfiguraattorit)

Selainistunto

CylComputationSessionUUID

Hakutuloksen tunnistus (vain CylinderFinder)

Selainistunto

AVTSGlobal

Käytetään ilmoittamaan käyttäjälle, että evästeitä on käytetty osana Google Analyticsiä varten käytettyä verkkosivustoa, sekä yksilöllisen arvon tallentamiseen ja päivittämiseen kullekin vieraillulle sivulle

1 vuosi

_ga

Käytetään Google Analyticsiä varten ja erottamaan yksittäiset käyttäjät määrittämällä satunnaisesti luotu numero asiakkaan tunnukseksi. Sisältyy jokaiseen sivuston sivupyyntöön ja käytetään vierailija-, istunto- ja kampanjatietojen laskemiseen sivuston analyysiraportteja varten.

1 vuosi

_gid

Käytetään Google Analyticsiä varten ja yksilöllisen arvon tallentamiseen ja päivittämiseen kullekin vieraillulle sivulle

24 tuntia

Lang

Muistaa käyttäjän valitseman verkkosivuston kieliversion

Selainistunto

_gat tai _dc_gtm_<property-id>

Käytetään pyyntönopeuden rajoittamiseen.

1 minuutti

AMP_TOKEN

Sisältää tunnuksen, jota voidaan käyttää asiakastunnuksen noutamiseen AMP Client ID Service -palvelusta.

30 sekunnista yhteen vuoteen

_gac_<property-id>

Sisältää kampanjaan liittyvää tietoa käyttäjälle.

90 päivää

_ _utma

Käytetään käyttäjien ja istuntojen erottamiseen

2 vuotta asetuksesta/päivityksestä

_ _utmt

Käytetään pyyntönopeuden rajoittamiseen

10 minuuttia

_ _utmb

Käytetään uusien istuntojen/käyntien määrittämiseen

30 minuuttia asetuksesta/päivityksestä

_ _utmc

Käytetään uusien istuntojen/käyntien määrittämiseen

Selainistunto

_ _utmz

Käytetään uusien istuntojen/käyntien määrittämiseen

6 kuukautta asetuksesta/päivityksestä

_ _utmv

Käytetään vierailijatason mukautettujen muuttujatietojen tallentamiseen

2 vuotta asetuksesta/päivityksestä

_gat_UA-*

Käytetään Google Analyticsiä varten ja sitä käytetään pyyntönopeuden rajoittamiseen – rajoittamaan tietojen keruuta paljon käytetyillä sivuilla.

1 min

_twitter_sess

Kuvaus: Tämä eväste määritetään Twitter-integraation ja sosiaalisen median jako-ominaisuuksien vuoksi.

Istunto

eu_cn

Tämä eväste määritetään Twitter-integraation ja sosiaalisen median jako-ominaisuuksien vuoksi

1 vuosi

guest_id

Tämä eväste määritetään Twitter-integraation ja sosiaalisen median jako-ominaisuuksien vuoksi

2 vuotta

8. Missä määrin toteutamme verkkosivustojen analysointia?

a) Google Analytics ja DoubleClick

AVENTICS-verkkosivustomme käyttää Google Analyticsiä, joka on Googlen verkkosivujen analysointipalvelu. Googlen yhteystiedot ovat: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Analytics käyttää evästeitä. Kaikki tähän mennessä evästeistä todettu (katso yllä) pätee myös näiden evästeiden kohdalla. Evästeen tavastasi käyttää verkkosivujamme luomat tiedot lähetetään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa. Jos IP-osoitteen muuttaminen nimettömäksi on otettu käyttöön näillä verkkosivuilla, Google lyhentää ensin IP-osoitteesi Sveitsissä, Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Vain poikkeustilanteissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja toimijan puolesta ja arvioi tapaasi käyttää verkkosivujamme, laatii raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjoaa AVENTICSille muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi Google Analyticsin välityksellä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen ylläpitämiin tietoihin. 

AVENTICSin verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä "anonymizeIP"-ominaisuudella varmistamaan, että vain lyhennetyt IP-osoitteet käsitellään, ja estämään suoran yhdistämisen tiettyyn henkilöön. Tämä tarkoittaa, että jos tietoja voidaan käyttää sinun tunnistamiseesi, ne poistetaan välittömästi käytöstä ja henkilötiedot poistetaan. 

Niissä poikkeustilanteissa, joissa henkilötiedot lähetetään Yhdysvaltoihin, Googlea koskevat EU-US Privacy Shield -järjestelyt (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ ja https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google Analyticsin käyttö kuuluu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a soveltamisalaan, jossa suostumus hankitaan etukäteen, sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f soveltamisalaan, koska AVENTICSilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn tässä tapauksessa. Käytämme Google Analyticsiä verkkosivustomme käytön analysointiin sekä verkkosivuston säännölliseen parantamiseen. Käsittelemme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty (tässä tapauksessa tilastojen luomiseen ja arviointiin).

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimesi asetuksia; otathan kuitenkin huomioon, että tällaisessa tilanteessa et välttämättä pysty käyttämään verkkosivuston kaikkia toimintoja täydessä laajuudessaan. Voit myös estää evästeen verkkosivuston käyttöäsi koskevien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähettämisen Googlelle tai niiden käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

Voit estää evästeiden asettamisen käyttämällä opt-out-evästettä. Jos haluat estää evästeiden asettamisen, kun seuraavan kerran vierailet tällä AVENTICSin verkkosivustolla, napsauta tästä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

Google käyttää DoubleClick-evästettä Google Networkissa ja tiettyjä Google-palveluita varten auttaakseen AdWords-asiakkaita ja -julkaisijoita mainosten julkaisemisessa ja hallitsemisessa verkossa. Kun siirryt verkkosivustoon ja näytät tai napsautat mainosta verkkosivustolla Google Networkissa, selaimeesi saatetaan tallentaa DoubleClick-eväste. Selaimeesi määritetty DoubleClick-evästeen tunnus on sama kuin se, jota käytetään vierailtaessa verkkosivuilla, joilla käytetään DoubleClick-mainosohjelmaa. Jos selaimessasi on jo DoubleClick-eväste, toista DoubleClick-evästettä ei lisätä. Lisätietoa DoubleClick-evästeiden käytöstä DoubleClick-mainosohjelman yhteydessä on kyseisessä usein kysyttyjen kysymysten osiossa https://www.google.com/intl/fi/policies/faq/. Jos et halua osallistua tähän, voit poistaa tämän käytöstä mainosten asetuksista (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=fi).

DoubleClick-evästeiden käyttö kuuluu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a soveltamisalaan, jossa suostumus hankitaan etukäteen, sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f soveltamisalaan, koska AVENTICSilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn tässä tapauksessa. Käytämme DoubleClickiä verkkosivustomme käytön analysointiin sekä verkkosivuston säännölliseen parantamiseen. Käsittelemme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty (tässä tapauksessa tilastojen luomiseen ja arviointiin).

b) AdRoll-seuranta

Käytämme AdRoll Advertising Limitedin, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlanti, palveluita optimoimaan mainosten julkaisemista vierailijoita varten.

Verkkosivustomme käyttää AdRollin "uudelleenkohdistusta" ja "tiedustelua". AdRoll tarjoaa kohdennettuja mainoksia selaustietojesi perusteella. Tämä tarkoittaa, että vierailtuasi AVENTICSin verkkosivuilla AdRoll saattaa myöhemmin tarjota sinulle kohdennettuja AVENTICSin mainoksia internetiä käyttäessäsi. 

Kun vierailet AVENTICSin verkkosivuilla, AdRoll tallentaa evästeen selaimeesi. Kaikki tähän mennessä evästeistä todettu (katso yllä) pätee myös näiden evästeiden kohdalla. AdRoll käyttää tallennettuja tietoja tarjotakseen kohdennettuja AVENTICSin mainoksia selauskäyttäytymisesi perusteella. 

AdRoll kerää seuraavantyyppisiä tietoja ja käyttää niitä alla kuvattuihin tarkoituksiin:

 • toimintasi verkkosivuillamme, kuten selauskäyttäytymisesi, sivut, joille olet siirtynyt, ja ostoskoriin asettamasi tuotteet
 • laite- ja selaintiedot, kuten laitteesi IP-osoite, evästeiden merkkijono ja, mobiililaitteiden kohdalla, käytetty laitetyyppi ja laitteen tunnus (esim. Apple IDFA/ Android Advertising ID)
 • sinulle näytettäviin verkkomainoksiin liittyvät tiedot, esim. missä ja kuinka usein olemme julkaisseet mainoksen ja oletko reagoinut siihen
 • digitaalisen mainonnan alan kumppanien tiedot, kuten salanimettyjen mainosasiakkaiden tunnukset, asiakastunnuksesi tai sähköpostiosoitteesi ei-luettavaan versioon liitetty tunnus 
 • AdRoll käyttää näitä tietoja, jotta AdRoll-mainosasiakkaat voivat optimoida mainoksensa sinua varten. AdRoll käyttää tietoja myös sen omien palveluiden suorittamiseen, parantamiseen ja laajentamiseen.

Joissain tapauksissa AdRoll saattaa siirtää tiedot muihin Euroopan talousalueen maihin. AdRoll varmistaa kuitenkin vaadittavin toimenpitein asianmukaisen tietosuojatason säilymisen. Jos AdRoll lähettää tietosi esimerkiksi Yhdysvaltoihin, AdRoll ryhtyy lisätoimenpiteisiin, kuten solmii EU:n vaatimukset täyttävät tiedonsiirtosopimukset tietojen tuojien kanssa, mikäli tämä on tarpeen.

Voit kieltäytyä AdRollin tarjoamien tai AdRollin puolesta tarjottujen kohdennettujen mainosten vastaanottamisesta muuttamalla selaimesi asetuksia ("opt-out"). Lisäksi voit estää verkkosivujen käyttöäsi koskevien tietojen keräämisen evästeiden avulla sekä estää AdRollia käsittelemästä näitä tietoja poistamalla AdRoll-evästeet käytöstä seuraavasti:

Jos poistat evästeet laitteestasi, sinun on kiellettävä ne uudelleen, kun seuraavan kerran käytät laitetta. Jos käytät useita selaimia tai laitteita, sinun on kiellettävä evästeet kunkin selaimen ja laitteen kohdalla.

AdRollin käyttö kuuluu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a soveltamisalaan, jossa suostumus hankitaan etukäteen, sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f soveltamisalaan, koska AVENTICSilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn tässä tapauksessa.

Käsittelemme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.

Lue lisää AdRollin tietosuojasta osoitteesta https://www.adroll.com/en-GB/about/privacy.

9. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

a) Yleiset tiedot

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti palveluntarjoajille, liikekumppaneille, sidosyrityksille ja muille kolmansille osapuolille. 

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi puolestamme toimiville palveluntarjoajille, joita pyydämme tarjoamaan palveluita puolestamme (ulkoistettu tietojen käsittely). Tällaiset palveluntarjoajat voivat olla AVENTICSin sidosyrityksiä tai ulkoisia palveluntarjoajia. Tässä yhteydessä noudatamme tiukkoja kansallisia ja eurooppalaisia tietosuoja-asetuksia. Kyseiset palveluntarjoajat ovat velvollisia noudattamaan ohjeitamme, ja niitä koskevat tiukat henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimusrajoitukset. Tähän liittyen tietoja saa käsitellä vain, jos se on välttämätöntä nimissämme tarjottavien palveluiden toteuttamisen kannalta tai lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi. Määritämme tarkkaan ja etukäteen palveluntarjoajiemme oikeudet ja velvollisuudet henkilötietoihin liittyen.

Saatamme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, jos laki sitä vaatii tai oikeudenkäyntimenettelyissä tai tuotteidemme ja palveluidemme toimittamista ja hallitsemista varten. Myös lainvalvontaviranomaiset tai muut julkiset viranomaiset saattavat vaatia meitä antamaan tietoja. Meillä on myös oikeus luovuttaa tietoja, jos se on välttämätöntä yhteistyön kannalta ja siten AVENTICSin palveluiden tarjoamisen kannalta tai jos annat suostumuksesi tällaiseen tietojen luovuttamiseen. Tietojen luovuttamiselta on myös harvoin mahdollista välttyä verotarkastusten yhteydessä.

b) Verkkosivuston tekninen tuki ja toteutus

AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Saksa ("AVENTICS GmbH") avustaa meitä verkkosivuston teknisessä tuessa ja toteutuksessa. AVENTICS GmbH:llä voi olla pääsy vain ohjeidemme soveltamisalaan kuuluviin tietoihin (tilausten käsittely). Näin toimiessamme noudatamme tiukkoja kansallisia ja eurooppalaisia tietosuoja-asetuksia. AVENTICS GmbH:ta koskevat ohjeemme ja tiukat sopimusrajoitukset henkilötietojen käsittelyä koskien. Tämän mukaisesti tietojen käsittely on sallittua vain, jos se on välttämätöntä puolestamme tarjottavien palveluiden toteuttamisen kannalta tai lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi. Määritämme etukäteen tarkkaan, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia palveluntarjoajillamme tulee olla henkilötietoihin liittyen. AVENTICS GmbH varmistaa myös tiukoin teknisin toimenpitein henkilötietojesi suojaamisen. AVENTICS GmbH ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttaminen ole välttämätöntä sovittujen palveluiden toteuttamisen kannalta tai ellei AVENTICS GmbH:n ole luovutettava tietoja noudattaakseen lakeja tai hallituksen tai sääntelyviranomaisten laatimia päteviä ja sitovia ohjeita. Tätä tarkoitusta varten siirrettyjen tietojen määrä rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi.

AVENTICS GmbH:n tuen käyttö kuuluu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f soveltamisalaan, koska AVENTICSilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn tässä tapauksessa. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on, että AVENTICS GmbH toteuttaa ja ylläpitää jatkuvasti verkkosivustoamme. Lue lisää AVENTICS GmbH:n tietosuojasta: https://www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/

c) Verkkosivujen isännöinti

Verkkosivujamme ja näin ollen tietojasi isännöi SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Saksa ("SPIRIT/21"). SPIRIT/21 voi käyttää tietoja vain antamiemme ohjeiden mukaisesti (tilausten käsittely). SPIRIT/21 varmistaa myös tiukoin teknisin toimenpitein henkilötietojesi suojaamisen. SPIRIT/21 ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttaminen ole välttämätöntä sovittujen palveluiden toteuttamisen kannalta tai ellei SPIRIT/21:n ole luovutettava tietoja noudattaakseen lakeja tai hallituksen tai sääntelyviranomaisten laatimia päteviä ja pakollisia ohjeita. Tätä tarkoitusta varten annettujen tietojen määrä pidetään mahdollisimman vähäisenä.

Oikeudellisena perustana tietojesi käsittelyssä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on, että yhteistyökumppanimme antaa meidän käyttää palvelimiaan. Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tämän tarkoituksen täyttämiseksi.

Lisätietoa SPIRIT/21:n tietosuojasta on osoitteessa https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Turvallisuus

Suojaamme hallitsemamme tietosi turvatoimenpitein käsittelyltä, katoamiselta, tuhoutumiselta, valtuuttamattomien henkilöiden käytöltä tai luvattomalta luovuttamiselta. Parannamme turvatoimenpiteitämme jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti.

Tiettyjen tämän verkkosivuston kautta käytettävissä olevien ominaisuuksien kohdalla saatamme turvallisuutesi vuoksi vaatia käytettävissä olevien salaustekniikoiden käyttöä ja/tai käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä käyttäjätilin määrittämisen jälkeen. Suojaamme kohtuullisin varotoimenpitein käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja käyttäjätilisi tiedot käyttämällä SSL-yhteyttä. Tähän liittyen käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja käyttäjätilisi tiedot salataan SSL-yhteyttä käyttämällä eivätkä tiedot ole luettavissa ymmärrettävässä muodossa niiden siirtyessä tälle verkkosivustolle. Sinä itse olet kuitenkin viime kädessä vastuussa käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja käyttäjätilisi tietojen suojaamisesta niiden luovuttamiselta kolmansille osapuolille, eikä sinulla ole oikeutta kiertää vaadittavien salaustekniikoiden käyttöä. Sitoudut: (a) ilmoittamaan välittömästi AVENTICSille kaikesta käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja/tai käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä ja/tai kaikista muista turvallisuusrikkomuksista ja (b) varmistamaan, että kirjaudut ulos käyttäjätililtäsi aina istunnon päätteeksi. Vaikka saatammekin tarjota tiettyjä salaustekniikoita ja käyttää muita kohtuullisia varotoimenpiteitä luottamuksellisten tietojesi suojaamiseen ja tarkoituksenmukaisen turvallisuuden varmistamiseen, emme takaa emmekä pysty takaamaan internetin kautta siirrettyjen tietojen turvallisuutta tai sitä, että tällaisissa siirroissa ei tapahdu viivettä, keskeytyksiä, sieppaamista tai virheitä. 

11. Alle 18-vuotiaita yksityishenkilöitä koskevat tiedot

Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu tai suunniteltu houkuttelemaan alle kahdeksantoistavuotiaita (18) henkilöitä. Emme kerää tunnistettavissa olevia henkilötietoja kenestäkään, jonka tiedämme olevan alle kahdeksantoistavuotias (18). Jos saamme tietää, että alle kahdeksantoistavuotias (18) käyttäjä julkaisee tai jakaa tunnistettavissa olevia henkilötietoja tällä verkkosivustolla tai sen kautta, estämme kohtuullisin toimenpitein kyseistä käyttäjää pääsemästä kyseisille tämän verkkosivuston alueille. 

12. Yksityisyys tämän verkkosivuston ulkopuolella

Verkkosivustolla voi olla linkkejä lukuisille muille verkkosivuille, mukaan lukien linkit palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten sivustoille. AVENTICS ei ole vastuussa eikä voi olla vastuussa minkään muiden verkkosivujen yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistä tai sisällöstä. Lukuun ottamatta tiettyjen hyvämaineisten organisaatioiden ja yritysten kanssa tehtyjä sopimuksia sekä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien palveluita, joita vapaaehtoisesti käytät, emme jaa mitään meille antamiasi henkilötietoja millekään tältä verkkosivustolta johtaville verkkosivuille, vaikkakin voimme jakaa muita kuin suoraan tunnistettavissa olevia tietoja yhdistelmätietoina kyseisten muiden verkkosivustojen kanssa. Tarkista kyseisten verkkosivustojen yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt ja niihin liittyvät oikeutesi kyseisiltä verkkosivuilta. 

13. Näihin käytäntöihin tehtävät muutokset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Suosittelemme siksi, että luet tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti ja siten varmistat, että olet perehtynyt tietosuojakäytäntöömme. Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 18. toukokuuta 2018

AVENTICS Oy - Tietosuojakäytäntö
Terms of use for the AVENTICS website and GTC

Thank you for visiting the AVENTICS GmbH website and for your interest in our company and products.

 

All of the personal data compiled on the AVENTICS website will be saved, processed, and passed on to group companies as appropriate, exclusively for your individual support, the transmission of product information, or submission of service offers. Of course, we assure that your information will be handled in accordance with the applicable laws on data privacy protection and our data protection policies

 

The following downloads contain further legal conditions for accessing these sites and their use: