|

Szelep-gyorscsatlakozók

Szelep-gyorscsatlakozók

Shop
  • Szelep-gyorscsatlakozó önálló szereléshez
  • Form A EN 175301-803
  • B ISO 6952 és B ipari forma
  • C ISO 15217 és C ipari forma
  • Védőkapcsolással/LED-del vagy ezek nélkül
  • Szelep-gyorscsatlakozó rákötött kábellel
  • Form A EN 175301-803
  • B ISO 6952 és B ipari forma
  • C ISO 15217 és C ipari forma
  • Védőkapcsolással/LED-del vagy ezek nélkül