|

Fältbuss

Fältbuss

Shop
  • Central fältbussanslutning med I/O-funktion
  • Styrning av ventilsystem i serierna AV, HF, ES, CD-PI
  • Stand-Alone version
  • Central fältbussanslutning utan I/O-funktion
  • Styrning av ventilsystem i serierna HF, CD-PI
  • Central fältbussanslutning med I/O-funktion
  • Styrning av ventilsystem i serierna HF, CD-PI
  • Stand-Alone version
  • Decentraliserad fältbussanslutning
  • Styrning av ventilsystem i serien LP, HF, CD-PI, E / P tryckregulatorer, I / O-modul