|

Backventiler och spärrventiler

Backventiler och spärrventiler

Shop
Qn = 40 l/min ... 7950 l/min
Qn = 280 l/min ... 2000 l/min
Qn = 300 l/min ... 5800 l/min