Legal information and GTC

AVENTICS ApS - Databeskyttelsespolitik

1. Introduktion

Tak for dit besøg på AVENTICS ApS ("AVENTICS") hjemmeside og for din interesse for vores virksomhed og produkter. Beskyttelsen af dit privatliv under behandlingen af personoplysninger og sikkerheden ved alle forretningsmæssige data er et vigtigt anliggende, som vi tager højde for i vores forretningsmæssige processer. Vi behandler de personoplysninger, der indsamles, når du besøger vores hjemmeside, med fortrolighed og udelukkende i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er en integreret del af vores virksomheds politik.

AVENTICS’ hjemmeside indeholder muligvis links til hjemmesider fra andre udbydere eller andre AVENTICS-virksomheder, der udtrykkeligt ikke er omfattet af denne databeskyttelsespolitik.

2. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

AVENTICS ApS ("dataansvarlig") er ansvarlig for databeskyttelsen i henhold til definitionen i EU’s databeskyttelsesforordning ("GDPR") og al anden gældende databeskyttelseslovgivning i EU.

Hvis du har nogen spørgsmål, forslag eller kritikpunkter til databeskyttelsen eller vores hjemmeside, bedes du kontakte:

AVENTICS ApS
c/o Business Park Nord
Østre Alle 6
9530 Støvring

Telefon: 0045 70 70 22 81
E-mail: Order.dk.aventics(at)emerson.com

AVENTICS GmbH Deutschland driver AVENTICS ApS hjemmeside og behandler personoplysninger på vegne af AVENTICS ApS (databehandling efter ordre).

3. Sådan kontaktes vores databeskyttelsesrådgiver

Alle registrerede personer (alle som er berørt af databehandlingen) kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver med spørgsmål og forslag når som helst. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via:

AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis
74130 Bonneville 
Frankrig

Telefon: +33 6 230 67 097
E-mail: cso.aventics(at)emerson.com

4. På hvilket juridisk grundlag behandler vi dine data, og hvor længe opbevarer vi dem?

a) Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandlingsaktiviteter, der angår dine personoplysninger, er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, er artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Dette gælder også for alle behandlingsaktiviteter, der er relevante, inden en kontrakt indgås.

Det juridiske grundlag for den behandling, der er nødvendig for overholdelsen af vores juridiske forpligtelser, er artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR.

Det juridiske grundlag for den databehandling, der er nødvendig for at beskytte vitale interesser for dig eller andre fysiske personer, er artikel 6, stk. 1, litra d i GDPR.

Artikel 6, stk. 1, litra f er det juridiske grundlag for den behandling, der er nødvendig for formålene i de legitime interesser, som vores virksomhed eller tredjepart forfølger, undtagen for så vidt som sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller fundamentale rettigheder og frihedsrettigheder.

b)  Opbevaringsperiode og sletning af data

Alle personoplysninger, som vi indsamler, behandler og opbevarer, vil vi kun opbevare så længe, som der foreligger et specifikt formål med opbevaringen. Behandlingen af dine data vil blive begrænset eller gjort utilgængelig, så snart det specifikke formål, som de opbevares med, ikke længere er gældende.

Det er dog muligt, at EU-bestemmelser, relevant national lovgivning eller andre regler kræver, at vi opbevarer data, vi har behandlet, i længere tid. Vi vil slette eller gøre dine data utilgængelige, når disse opbevaringsperioder er udløbet.

5. Hvad er dine rettigheder?

I henhold til GDPR er du registreret i forbindelse med de data, vi behandler om dig. Som registreret har du følgende rettigheder i relation til AVENTICS:

a) Ret til at anmode om adgang til information om behandlingen

Du har juridisk ret til at anmode om information om, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger. Du har ret til at blive oplyst om omfanget af vores behandling af dine personoplysninger.

b) Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode AVENTICS om at berigtige unøjagtige personoplysninger om dig og/eller komplettere udfuldstændige personoplysninger.

c) Ret til begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at forlange, at AVENTICS begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

d) Ret til sletning

Du har under visse omstændigheder ret til at forlange sletning af personoplysninger vedrørende dig uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning gælderikke, for så vidt som behandlingen er nødvendig.

e) Ret til oplysning

Hvis du har udøvet din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning over for AVENTICS, skal AVENTICS kommunikere enhver berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen over for hver modtager, der har set personoplysningerne, medmindre dette viser sig umuligt eller kræver uforholdsmæssigt besvær.

f)  Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysninger, der omhandler dig, og som du har givet til AVENTICS, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også under visse omstændigheder ret til at overføre disse data til en anden virksomhed uden hindringer fra AVENTICS, der har modtaget personoplysningerne.

g) Ret til indsigelse

Du har til, på basis af årsager der angår din særlige situation, at gøre indsigelse når som helst mod behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig, og som er baseret på litra f i artikel 6, stk. 1, i GDPR.

AVENTICS må herefter ikke længere behandle personoplysninger, der relaterer sig til dig, medmindre AVENTICS kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder, eller AVENTICS fastslår, udøver eller forsvarer juridiske krav.

Hvis vi udfører marketingaktiviteter, der vedrører dig, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådanne reklamemæssige formål. Du kan orientere os om en sådan indsigelse ved at kontakte os via:

AVENTICS ApS
c/o Business Park Nord
Østre Alle 6
9530 Støvring

Tlf.: 0045 70 70 22 81
E-mail: Order.dk.aventics(at)emerson.com

h) Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du har ret til når som helst at oplyse AVENTICS om, at du trækker dit samtykke til databeskyttelseserklæringen tilbage. Tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden det blev trukket tilbage.

i) Ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed

Du har ret til, uden at det påvirker andre administrative eller retlige klageadgange, at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.

6.  Hvilke former for personoplysninger indsamler og anvender vi?

a) Besøg på vores hjemmeside

Vores system indsamler automatisk data og oplysninger fra dit computersystem, hver gang du besøger vores hjemmeside.

I den forbindelse indsamles følgende data:

 • Information om typen af den browser, du anvender
 • Information om dit styresystem
 • Information om din internetserviceudbyder
 • Din IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for dit besøg på vores hjemmeside
 • Information om den hjemmeside, hvorfra du er kommet til vores hjemmeside
 • Information om den hjemmeside, som du åbner fra vores hjemmeside

De data, som vi indsamler om dig, opbevares i vores systems logfiler. Disse data opbevares ikke sammen med andre personoplysninger.

Det juridiske grundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at indsamle og midlertidigt opbevare omtalte data, idet IP-adressen skal opbevares midlertidigt af systemet for at stille hjemmesiden til rådighed på din computer. Din IP-adresse skal opbevares lige så længe, som du surfer på vores hjemmeside.

Data opbevares i logfiler for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Disse oplysninger anvendes også til at optimere vores hjemmeside og garantere sikkerheden af vores informationsteknologisystemer. Logfilerne analyseres ikke til markedsføringsformål. Dataene vil blive slettet eller ændret på en måde, så de ikke kan tilordnes dig, så snart de ikke længere er nødvendige for de her omtalte formål. Data, der opbevares i logfiler, slettes efter syv dage.

b) Personlig konto og online-ordrer, der afgives til AVENTICS

Du kan registrere dig på vores hjemmeside, hvis du ønsker at afgive direkte online-ordrer. Når du registrerer dig på vores hjemmeside, behandler vi først disse data:

 • Dit fulde navn
 • Din arbejds-e-mailadresse
 • Oprindelseslandet for din virksomhed
 • Dit bruger-ID

Når du afgiver din første ordre, behandler vi også disse oplysninger:

 • Din virksomhed
 • Din virksomhedsadresse
 • Dit arbejdstelefonnummer
 • Den region, hvor din virksomhed er placeret (for hvert land - USA osv.)
 • Din virksomheds betalingsoplysninger
 • Vi indhenter også et registerudtræk, som vi herefter sammenligner med de data, du har afgivet til os.
 • AVENTICS foretager også kreditværdighedsvurderinger ved hjælp af de data, du har afgivet til os.

Behandlingen af dine data i forbindelse med oprettelsen af brugerprofiler på vores hjemmeside er baseret på artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, idet en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt, hvori du eller din virksomhed er part, eller artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR baseret på det samtykke, du har afgivet.

AVENTICS opretter brugerprofiler for at gøre det muligt for dig at opbevare og anvende dine data til at foretage yderligere indkøb senere. Kontakten med dig registreres også, hvis der opstår leveringsproblemer, for at håndtere returforsendelser og sende sms'er, hvis du ønsker at blive informeret om forsendelsesstatus for din ordre. Vi vil eventuelt også behandle data, som du har afgivet, til at informere dig om andre interessante produkter, som vi har i vores sortiment, eller til at sende dig e-mails med teknisk information.

Vi vil slette dine data, så snart de ikke længere er relevante for opfyldelsen af kontrakten. Det kan også være nødvendigt for os som din kontraktpartner at opbevare dine personoplysninger for at overholde kontraktlige eller juridiske forpligtelser, efter kontrakten er udløbet. Handelsret- og skattelovgivningen kræver, at vi opbevarer din adresse, betalings- og ordredata i op til ti år. Dog begrænser vi denne behandling efter to år, hvilket vil sige, at dine data kun anvendes til at overholde juridiske forpligtelser.

c) Kontaktformular

Du kan kontakte os på elektronisk vis via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du ønsker at kontakte os på denne måde, vil de data, du indtaster, blive sendt til os og opbevaret af os. Dette gælder især for følgende data:

 • Dit fulde navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit eller din virksomheds oprindelsesland

Følgende data opbevares også på det tidspunkt, hvor du sender din besked:

 • Din IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for din henvendelse

Hvis du har givet dit samtykke, er det juridiske grundlag for behandlingen af data artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR eller alternativt artikel 6, stk. 1, litra b eller f i GDPR.

Vi anvender udelukkende personoplysninger, du indtaster, til at behandle din forespørgsel. Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet med, forudsat at de ikke er underlagt juridiske arkiveringsforpligtelser. Formålet er opfyldt, når dialogen med brugeren er afsluttet. Dialogen er afsluttet, når det af omstændighederne fremgår, at den drøftede sag er endeligt afklaret.

Du kan altid trække dit samtykke til AVENTICS’ behandling eller enhver anden anvendelse af dine personoplysninger tilbage. I så fald kan dialogen ikke fortsættes. Alle personoplysninger, der lagres, når kontakten indgås, slettes da, hvis loven ikke kræver, at de opbevares, og hvis der ikke foreligger andre juridiske grundlag for behandlingen af dataene.

I det øjeblik du afsender din besked, behandles følgende data:

 • Din IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for din besked

Disse personoplysninger, der behandles i løbet af overførslen, anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at opretholde sikkerheden af vores informationsteknologisystemer. Andre personoplysninger, der indsamles under overførslen, vil blive slettet efter senest [syv] dage. Det juridiske grundlag for behandlingen af dataene er artikel 6, stk. 1, litra b eller f i GDPR.

d) E-mail-annoncering/ nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig et gratis nyhedsbrev på AVENTICS’ hjemmeside. De data, du indtaster, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres til os. Disse data er typisk:

 • Din e-mailadresse
 • Dit navn
 • Din adresse

Vi skal bruge din e-mailadresse for at sende nyhedsbrevet til dig. Alle andre oplysninger, du afgiver, er frivillige.

Vi anvender den såkaldte double opt-in-procedure ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Det betyder, at når du har registreret dig, vil vi sende en e-mail til den e‑mailadresse, du har oplyst, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage et nyhedsbrev. Hvis du ikke bekræfter tilmeldingen inden for 24 timer, vil behandlingen af dine oplysninger blive begrænset, og oplysningerne vil blive slettet efter en måned. Vi opbevarer også dine IP-adresser og tidspunktet for din tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne procedure er, at du kan vise, at du har tilmeldt dig samt at afklare eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

Når vi har modtaget din bekræftelse, vil vi opbevare din e-mailadresse og andre oplysninger for at informere dig om vores pneumatiske komponenter og systemer samt relaterede services og, om nødvendigt, for at invitere dig til at deltage i undersøgelser via e-mail eller informere dig om nye produkter eller ændringer i vores services. Det er absolut frivilligt at deltage i disse aktiviteter. Hvis ikke du accepterer dette, kan du når som helst sende os en besked, så vi ikke anvender dine data til disse formål. I så fald bedes du kontakte os som den ansvarlige person. Det juridiske grundlag er artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra a i GDPR. Vi sletter dine data, så snart du eller vi har afsluttet abonnementet på nyhedsbrevet.

Du kan annullere dit abonnement på nyhedsbrevet når som helst ved at trække dit samtykke tilbage. I alle nyhedsbreve findes et link, du kan klikke på, så du automatisk frameldes. Alternativt kan du sende en e-mail til order.dk.aventics(at)emerson.com eller en besked til den dataansvarlige, der refereres til foroven i denne databeskyttelsespolitik.

e) Katalog- fremsendelser

Som registreret kunde vil du kunne modtage kataloger fra os. Med disse kataloger ønsker vi at informere dig om vores nuværende produkter og services. Det juridiske grundlag for behandlingen af dataene er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis ikke du ønsker at modtage kataloger, kan du gøre indsigelse mod dette når som helst.

7.  I hvilket omfang anvender vi cookies?

Hver gang du benytter vores AVENTICS-hjemmeside, anvendes og opbevares forskellige slags cookies på din computer ud over de data, der er omtalt i det ovenstående. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer eller mobile enheder, hver gang du besøger vores AVENTICS-hjemmeside. Disse cookies sender os forskellige former for information.

Vi anvender følgende typer af cookies:

 • Nogle gange er cookies nødvendige, for at vores hjemmeside kan fungere ordentligt. Ved at placere cookies kan vi f.eks. fastslå, at du har besøgt vores hjemmeside.
 • Cookies gør det muligt for os at tilbyde dig brugervenlige services, der ganske enkelt ikke ville kunne tilbydes uden brug af cookies.
 • Cookies gør det muligt at optimere informationen og tilbuddene på vores hjemmeside, så brugerens behov imødekommes. Som nævnt gør cookies det muligt for os at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at lette din brug af vores hjemmeside.
 • Cookies kan også anvendes til at analysere den måde, hvorpå hjemmesiden benyttes. Det er dermed muligt f.eks. at fastslå, hvor mange brugere der besøger hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der kunne forbedres. Den slags analyser etablerer dog ingen som helst forbindelse mellem dig og den statistik, der er udarbejdet på basis af de indsamlede data. Vi vil informere dig, hvis cookies anvendes til at analysere hjemmesider.

Inden du overhovedet kan besøge vores hjemmeside, beder vi om dit samtykke til at placere cookies i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Uafhængigt heraf er brugen af cookies også legitimeret i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi anvender de data, der er indsamlet via cookies, lige så længe som det formål, som de er indsamlet med, kræver det.

Cookies vil blive lagret på din computer. Du kan altid vælge, om du ønsker at slette cookies fra din computer. Du kan ændre indstillingerne i din browser, hvis du selv ønsker at afgøre, om overførslen af cookies fra din computer til os skal deaktiveres, begrænses, eller om cookies skal slettes helt. Hvis du deaktiverer alle cookies fra vores hjemmeside, vil du ikke længere kunne anvende alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.

Følgende liste giver yderligere information om deaktivering eller administrering af dine cookie-indstillinger i den browser, du anvender:

En liste over de cookies, vi anvender, finder du her:

Cookie

Funktion

Varighed for opbevaringen af cookien

TYPO3

Cookie til redaktionelt login

1 år

Cookie-notifikation

Lagrer indstillingen for, om brugeren har accepteret brugen af cookies eller ej.

1 år

Single Sign On

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site

1 år

Single Sign On

SecureSessionId

1 år

Single Sign On

SID

1 år

SSOID

Indeholder sessionID og ID på den aktuelle kanal

1 dag

 INKASLOGIN

INKAS login til gammel LDAP

Browser-session

INKASSID

INKAS-session-håndtering (kun COMPASS-interface)

Browser-session

CFID/CFToken

ColdFusion session-håndtering (kun VTS- og FRL-konfiguratorer)

Browser-session

CylComputationSessionUUID

Identifikation af søgeresultat (kun CylinderFinder)

Browser-session

AVTSGlobal

Anvendes til brugernotifikation om, at cookies er blevet anvendt som led i hjemmesiden
Anvendes til Google Analytics og til at opbevare og opdatere en unik værdi for hver besøgt side

1 år

_ga

Anvendes til Google Analytics og til at skelne mellem unikke brugere ved at tildele et tilfældigt genereret tal som klient-identifikator. Den inkluderes i hver sideforespørgsel på et site og anvendes til at beregne besøgende-, sessions- og kampagnedata til sidernes analyserapporter.

1 år

_gid

Anvendes til Google Analytics og til at opbevare og opdatere en unik værdi for hver besøgt side

24 timer

Lang

Husker den sprogversion, brugeren har valgt for en hjemmeside

Browser-session

_gat or _dc_gtm_<property-id>

Anvendes til at undertrykke forespørgselshastigheden.

1 minut

AMP_TOKEN

Indeholder en token, der kan anvendes til at hente et klient-ID fra AMP Client ID Service.

30 sekunder til et år

_gac_<property-id>

Indeholder kampagnerelaterede informationer for brugeren.

90 dage

_ _utma

Bruges til at skelne brugere og sessioner

2 år fra opsætningen/opdateringen

_ _utmt

Anvendes til at undertrykke forespørgselshastigheden

10 minutter

_ _utmb

Anvendes til at fastslå nye sessioner/besøg

30 min. fra opsætningen/opdateringen

_ _utmc

Anvendes til at fastslå nye sessioner/besøg

Browser-session

_ _utmz

Anvendes til at fastslå nye sessioner/besøg

6 måneder fra opsætningen/opdateringen

_ _utmv

Anvendes til at lagre brugervariabler på brugerniveau

2 år fra opsætningen/opdateringen

_gat_UA-*

Anvendes til Google Analytics og til at undertrykke forespørgselshastigheden – begrænse indsamlingen af data på stærkt trafikerede sider.

1 min.

_twitter_sess

Beskrivelse: Denne cookie placeres med henblik på Twitter-integration og muligheder for deling via sociale medier.

Session

eu_cn

Denne cookie placeres med henblik på Twitter-integration og muligheder for deling via sociale medier

1 år

guest_id

Denne cookie placeres med henblik på Twitter-integration og muligheder for deling via sociale medier

2 år

8. I hvilket omfang udfører vi hjemmesideanalyser?

a) Google Analytics og DoubleClick

Vores AVENTICS-hjemmeside anvender Google Analytics, en hjemmesideanalyseservice fra Google. Google kan kontaktes via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics anvender cookies. Alt, hvad vi har skrevet indtil nu om cookies (se ovenfor), gælder også for disse cookies. De cookie-genererede oplysninger om, hvordan du anvender vores hjemmeside, sendes normalt til en Google-server i USA, hvor de lagres. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil Google først forkorte din IP-adresse i Schweiz, et EU-medlemsland eller en anden stat, der deltager i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Område. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen blive sendt til en Google-server i USA, hvor den vil blive forkortet. Google vil anvende disse oplysninger på vegne af udbyderen til at evaluere den måde, hvorpå du anvender vores hjemmeside, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og forsyne AVENTICS med andre services relateret til hjemmesiden og internetbrugen. IP-adressen, der sendes af Google Analytics via din browser, kombineres ikke med andre data hos Google.

Vores AVENTICS-hjemmeside anvender Google Analytics med tilføjelsen "anonymizeIP" for at sikre, at det kun er forkortede IP-adresser, der behandles og for at forhindre en direkte tilordning til konkrete personer. Det betyder, at hvis dataene kan anvendes til at identificere dig, udelades de straks, og personoplysningerne slettes.

I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger sendes til USA, er Google underlagt EU's og USA's værn om privatlivets fred (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ og https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Brugen af Google Analytics er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, når samtykket er indhentet på forhånd, og artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, idet AVENTICS har en legitim interesse i at behandle data i dette tilfælde. Vi anvender Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside og forbedre den jævnligt. Vi vil udelukkende behandle dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er indsamlet med (i dette tilfælde udarbejde og evaluere statistikker).

Du kan ændre dine browser-indstillinger, hvis du ønsker at forhindre, at cookies lagres. Du skal dog være klar over, at du i så fald vil kunne opleve, at du ikke kan benytte hjemmesidens funktioner til fulde. Du kan også forhindre, at de cookie-genererede data (inklusive din IP-adresse) relateret til din brug af hjemmesiden sendes til eller behandles af Google ved at downloade og installere et browser-plug-in via følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan forhindre, at cookies placeres, hvis du anvender en opt-out-cookie. Hvis du ønsker at forhindre, at cookies placeres, næste gang du besøger denne AVENTICS-hjemmeside, skal du klikke her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk

Google anvender en DoubleClick-cookie på hjemmesider i Google-netværket og til specifikke Google-services for at hjælpe AdWords-kunder og -annoncører med at placere og administrere annoncer på nettet. Når du åbner en hjemmeside og får vist eller klikker på en annonce, der er placeret via en hjemmeside i Google-netværket, kan en DoubleClick-cookie blive placeret i din browser. Den DoubleClick-cookie-identifikator, der tildeles din browser, er den samme som den, der anvendes, når du besøger hjemmesider, hvor DoubleClick-annonceprogrammet anvendes. Hvis din browser allerede har en DoubleClick-cookie, vil der ikke blive placeret endnu en DoubleClick-cookie. Yderligere information om brugen af DoubleClick-cookies i forbindelse med annonceprogrammet fra DoubleClick kan ses under FAQ https://www.google.com/intl/dk/policies/faq/. Hvis ikke du ønsker at deltage i dette, kan du deaktivere det under annonceindstillingerne (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=dk).

Brugen af Double-Click-cookies er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, når samtykke er indhentet på forhånd, og artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, idet AVENTICS har en legitim interesse i at behandle data i dette tilfælde. Vi anvender Double Click til at analysere brugen af vores hjemmeside og forbedre den jævnligt. Vi vil udelukkende behandle dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er indsamlet med (i dette tilfælde udarbejde og evaluere statistikker).

b)  AdRoll-tracking

Vi anvender tjenesteydelser fra AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland, til at optimere placeringen af annoncer til besøgende.

Vores hjemmeside anvender AdRolls "retargeting" og "prospecting". I den forbindelse leverer AdRoll målrettede annoncer baseret på dine browsing-data. Det betyder, at når du har besøgt AVENTICS-hjemmesiden, vil AdRoll senere kunne vise dig målrettede annoncer for AVENTICS, når du browser på internettet.

Under dit besøg på AVENTICS-hjemmesiden vil AdRoll placere en cookie i din browser. Alt, hvad vi har skrevet indtil nu om cookies (se ovenfor), gælder også for disse cookies. AdRoll anvender de opbevarede data til at levere målrettede annoncer fra AVENTICS baseret på din browsing-adfærd.

AdRoll indsamler følgende typer af information og anvender dem til formålene forklaret i det følgende:

 • Din aktivitet på vores hjemmeside, såsom din surfing-adfærd, hvornår du har besøgt hvilke sider, og hvilke artikler du har placeret i din online-indkøbskurv;
 • Enheds- og browser-information, såsom din enheds IP-adresse, cookie string-data og, i tilfælde af mobile enheder, typen af den anvendte enhed og din enheds identifikator (f.eks. Apple IDFA/ Android Advertising ID);
 • Data relateret til online-annoncer, du får vist, f.eks. om hvor og hvor ofte vi har placeret en annonce, og hvorvidt du har reageret på den;
 • Data fra partnere inden for digital annoncering, såsom kundeidentifikatorer til pseudonymiseret annoncering, dit kunde-ID eller en identifikator, der er linket til en ikke-læsbar version af din e-mailadresse;
 • AdRoll anvender disse oplysninger til at give AdRoll-annoncekunder mulighed for at optimere deres annoncering til dig. AdRoll anvender også dataene til at udføre, forbedre og udvide egne services.

I visse tilfælde vil AdRoll overføre oplysningerne til andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. AdRoll vil dog træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre et passende niveau af databeskyttelse. Hvis f.eks. AdRoll sender dine data til USA, vil AdRoll træffe yderligere foranstaltninger, såsom om nødvendigt at indgå aftaler med dataimportøren, der sikrer, at EU’s dataoverførselsbestemmelser overholdes.

Du kan fravælge at modtage målrettede annoncer via AdRoll eller på AdRolls vegne ved at ændre dine browser-indstillinger (“opt-out”). Derudover kan du undgå, at data indsamles via cookies vedrørende din brug af hjemmesiderne samt AdRolls behandling af disse data ved at deaktivere AdRoll-cookies på følgende måde:

Hvis du sletter cookies på din enhed, vil du skulle gøre indsigelse igen, næste gang du anvender den. Hvis du anvender flere browsere eller enheder, skal du anvende denne “opt-out” for hver browser og enhed.

Brugen af AdRoll er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, når samtykke er indhentet på forhånd, og artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, idet AVENTICS har en legitim interesse i at behandle data i dette tilfælde.

Vi vil udelukkende behandle dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er indsamlet med.

Yderligere databeskyttelsesinformation fra AdRoll fås på https://www.adroll.com/privacy.

9. Videregivelse af data til tredjepart

a) Generel information

Vi vil kun videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere, forretningspartnere, tilknyttede virksomheder og andre tredjeparter i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove.

Vi vil eventuelt videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere, der arbejder på vegne af os, og kræve, at de udfører tjenesteydelser i vores navn (databehandling efter ordre). Disse tjenesteudbydere kan være selskaber tilknyttet AVENTICS eller eksterne tjenesteudbydere. I den forbindelse overholder vi strenge nationale og europæiske databeskyttelsesbestemmelser. Disse tjenesteudbydere er forpligtet af vores instrukser og er underlagt strenge kontraktlige begrænsninger for behandlingen af personoplysninger. I overensstemmelse hermed må data kun behandles, hvis det er nødvendigt for at udføre tjenesteydelser i vores navn eller for at overholde juridiske krav. Vi fastsætter nøje på forhånd vores tjenesteudbyderes rettigheder og forpligtelser i relation til personoplysninger.

Vi vil eventuelt videregive personoplysninger til en tredjepart, hvis loven kræver dette, eller i en retssag eller for at levere og administrere vores produkter og services. Vi kan også blive pålagt at levere oplysninger til retshåndhævende eller andre offentlige myndigheder. Vi har også ret til at videregive data, hvis dette er nødvendigt for samarbejdsformålene og således leveringen af AVENTICS-services til dig, eller hvis du afgiver dit samtykke til en sådan videregivelse. Videregivelse af data er ligeledes vanskelig at undgå i forbindelse med skatterevision.

b) Teknisk support og implementering af hjemmesiden

AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Tyskland (“AVENTICS GmbH”) understøtter os i den tekniske support og implementering af hjemmesiden. AVENTICS GmbH må kun have adgang til data inden for rammerne af vores instrukser (databehandling efter ordre). I den forbindelse overholder vi strenge nationale og europæiske databeskyttelsesbestemmelser. AVENTICS GmbH er underlagt vores instrukser og underlagt strenge kontraktlige begrænsninger vedrørende behandlingen af personoplysninger. I overensstemmelse hermed er behandling kun tilladt, hvis den er nødvendig for at udføre tjenesteydelserne på vegne af os eller for at overholde juridiske krav. Vi fastlægger nøje på forhånd, hvilke rettigheder og forpligtelser vores tjenesteudbyder bør have i relation til personoplysninger. AVENTICS GmbH anvender også strikse tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. AVENTICS GmbH vil ikke videregive dine personoplysninger til tredjepart, medmindre en sådan videregivelse er nødvendig for at opfylde den aftalte tjenesteydelse, eller hvis AVENTICS GmbH er nødt til at gøre det for at overholde lovgivningen eller en gyldig og bindende instruks fra en tilsynsmyndighed eller offentlig myndighed. De data, der overføres til det formål, begrænses til det nødvendige minimum.

Benyttelsen af AVENTICS GmbH’s support er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, idet AVENTICS har en legitim interesse i at behandle data i dette tilfælde. Formålet med databehandlingen er, at AVENTICS GmbH implementerer og løbende vedligeholder vores hjemmeside. Yderligere information om databeskyttelse hos AVENTICS GmbH kan ses på: https://www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/   

c) Webhosting

Vores hjemmeside, og som følge heraf dine data, hostes af SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Tyskland (“SPIRIT/21”). SPIRIT/21 må udelukkende anvende data i overensstemmelse med de instrukser, vi har givet (databehandling efter ordre). SPIRIT/21 anvender også strikse tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. SPIRIT/21 videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at udføre de aftalte tjenesteydelser, eller hvis SPIRIT/21 er pålagt at gøre dette af lovgivningen eller for at overholde en gyldig bindende instruktion fra en tilsynsmyndighed eller offentlig myndighed. De data, der leveres til det formål, begrænses til et minimum.

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Formålet med behandlingen af data er, at vores partner dermed gør det muligt for os at anvende dennes servere. Vi opbevarer kun dataene lige så længe, som det er nødvendigt for at opfylde dette formål.

Yderligere information fra SPIRIT/21 om databeskyttelse fås på: https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Sikkerhed

Vi træffer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte alle de af dine data, som vi håndterer, mod manipulation, tab, tilintetgørelse, uautoriseret adgang og uautoriseret videregivelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med de teknologiske udviklinger.

Af hensyn til visse funktioner, der stilles til rådighed via denne hjemmeside, vil vi eventuelt forlange brug af krypteringsteknologier til at beskytte dig, og/eller at du anvender et bruger-ID og password, når du har oprettet en brugerkonto. Vi træffer rimelige forholdsregler for at beskytte fortroligheden af dine bruger-ID-, password- og brugerkontooplysninger ved at anvende en SSL-forbindelse. Dine bruger-ID-, password- og brugerkontooplysninger krypteres således ved hjælp af en SSL-forbindelse, og de forventes ikke at kunne læses i en forståelig form, når de overgår til denne hjemmeside. Du er dog i sidste ende ansvarlig for at beskytte dine bruger-ID-, password- og brugerkontooplysninger mod at blive afsløret for tredjepart, og du har ikke tilladelse til at omgå brugen af påkrævede krypteringsteknologier. Du accepterer: (a) straks at orientere AVENTICS om ethvert misbrug af dit bruger-ID, password og/eller din brugerkonto og/eller enhver anden sikkerhedsovertrædelse og (b) at sikre, at du forlader din brugerkonto ved afslutningen af hver session. Selvom vi stiller visse krypteringsteknologier til rådighed og anvender andre rimelige forholdsregler til at beskytte dine fortrolige oplysninger og yde en passende sikkerhed, kan vi ikke garantere, at oplysninger, der overføres via internettet, er sikre, eller at sådanne transmissioner er uden forsinkelser, afbrydelser, opsnapninger eller fejl.

11. Oplysninger fra private personer under 18 år

Denne hjemmeside er ikke beregnet eller designet til at tiltrække personer under atten (18) år. Vi indsamler ikke personligt identificerbare data fra nogen personer, som vi ved er under atten (18) år. Hvis vi bliver bekendt med, at en bruger under atten (18) år offentliggør eller offentligt deler personligt identificerbare oplysninger på eller via denne hjemmeside, vil vi træffe rimelige foranstaltninger for at blokere den pågældende bruger mod adgang til disse områder af denne hjemmeside.

12. Privatlivets fred uden for denne hjemmeside

Denne hjemmeside indeholder eventuelt links til diverse andre hjemmesider, herunder links til tredjepartsserviceudbydere. AVENTICS er ikke og kan ikke være ansvarlig for datapolitikkerne eller indholdet på nogen af disse øvrige hjemmesider. Medmindre det sker i henhold til aftaler med visse anerkendte organisationer og virksomheder, eller der er tale om tredjepartstjenesteudbydere, hvis services du frivilligt vælger at benytte, deler vi ikke de personoplysninger, du afgiver til os, med nogen af de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, om end vi vil kunne dele aggregerede, ikke-personhenførbare data med disse andre hjemmesider. Du bedes kontrollere disse hjemmesiders datapolitikker og dine rettigheder ifølge dem.

13. Ændringer af denne politik

Vi vil kunne ændre denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt læser denne databeskyttelsespolitik for at sikre, at du er bekendt med vores databeskyttelsespraksis. Denne databeskyttelsespolitik er senest blevet opdateret den 18. maj 2018.

AVENTICS ApS - Databeskyttelsespolitik
Terms of use for the AVENTICS website and GTC

Thank you for visiting the AVENTICS GmbH website and for your interest in our company and products.

 

All of the personal data compiled on the AVENTICS website will be saved, processed, and passed on to group companies as appropriate, exclusively for your individual support, the transmission of product information, or submission of service offers. Of course, we assure that your information will be handled in accordance with the applicable laws on data privacy protection and our data protection policies

 

The following downloads contain further legal conditions for accessing these sites and their use: